Nedan finner du en kort video-intervju där Christopher Cederroth, projektledare för STOP, beskriver projektet och utmaningarna som finns inom forskning om tinnitus. Intervjun är gjord av Frontiers i samband med det samarbete STOP deltar i för att öka förståelsen och kunskapen om tinnitus.

Läs mer och få tillgång till de senaste forskningsresultaten på: Towards an Understanding of Tinnitus Heterogeneity.