glast

En ny studie föreslår att GLAST-genen är kopplad till tinnitus. Studien visar att möss utan normal funktion av genen var mer benägna att få tinnitus.

Du finner en artikel om studien på nyhetssidan EurekAlert.

Publikationen finns tillgänglig som open access hos Frontiers in Behavioral Neuroscience.