gen_tin

Forskare från STOP har publicerat en review av den begränsade kunskap som finns för genetiska riskfaktorer kopplade till tinnitus och förselår nya strategier för att undersöka det potentiella bidraget dessa har till tinnitus. STOP kommer att samarbeta med forskare från TINNET för att undersöka genetiska orsaker till tinnitus vilket förhoppningsvis kan leda till identifiering av kandidater till läkemedel.

Publikationen finns tillgänglig som open access hos Frontiers in Neuroscience.