Tack för att du vill anmäla dig och stödja tinnitusforskningen!

För att anmäla dig till STOP ska du ha fyllt 18 år.

När du skickat din intresseanmälan får du ett unikt studie-id och senare när vi behandlat din ansökan får du en medgivandeblankett per post som du returnerar till oss (portofritt).

Självklart behandlar vi dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med PUL och god sed.

Vi använder endast ditt personnummer vid registreringen. Alla medicinska data anonymiseras och kan inte härledas tillbaka till dig eller ditt personnummer.

(function($){jQuery(function(){$(‘input[name=ssn]’).mask(‘00000000-0000’);});})(jQuery);