Under de senaste två veckorna har LifeGene bjudit in flera av sina deltagare att gå med i Swedish Tinnitus Outreach Project. Vi är mycket glada att utöka STOP med fler deltagare och är välkomnar alla som registrerat sig. Tyvärr skickades en del inbjudningar fel, bland annat har en del som redan registrerat sig blivit inbjudna […]

Forskare från STOP har publicerat en review av den begränsade kunskap som finns för genetiska riskfaktorer kopplade till tinnitus och förselår nya strategier för att undersöka det potentiella bidraget dessa har till tinnitus. STOP kommer att samarbeta med forskare från TINNET för att undersöka genetiska orsaker till tinnitus vilket förhoppningsvis kan leda till identifiering av kandidater till läkemedel. […]

En ny studie föreslår att GLAST-genen är kopplad till tinnitus. Studien visar att möss utan normal funktion av genen var mer benägna att få tinnitus. Du finner en artikel om studien på nyhetssidan EurekAlert. Referens ”GLAST Deficiency in Mice Exacerbates Gap Detection Deficits in a Model of Salicylate-Induced Tinnitus” Hong Yu, Kim Vikhe Patil, Chul Han, […]

Nedan finner du en kort video-intervju där Christopher Cederroth, projektledare för STOP, beskriver projektet och utmaningarna som finns inom forskning om tinnitus. Intervjun är gjord av Frontiers i samband med det samarbete STOP deltar i för att öka förståelsen och kunskapen om tinnitus. Läs mer och få tillgång till de senaste forskningsresultaten på: Towards an Understanding of Tinnitus […]

Ett nytt samarbete mellan STOP och LifeGene har påbörjats. Under veckan har flera deltagare från LifeGene bjudits in att delta i STOP. LifeGene är en av de största forskningssatsningarna i Sverige någonsin. Projektet kommer att pågå i 30 år och ge ökad kunskap om flera folksjukdomar och hälsoproblem som till exempel astma, allergier, infektioner, fetma, […]

Projektledare för STOP har genom samarbete med kollegor från TINNET (Tinnitus Network) startat arbetet med en speciell utgåva från Frontiers med fokus på att öka förståelsen av tinnitus. En fördel, både för forskare och allmänheten, är att de vetenskapliga publikationerna som produceras kommer att vara open access. Det vill säga tillgängliga för alla att ladda ner eller läsa […]

Under November 2015 skickades 580 samtyckesblanketter ut till de som då registrerat sig på http://stop.ki.se/anmalan för deltagande i studien. 2016-01-21 hade 458 (79 %) signerade samtyckesblanketter kommit tillbaka. De som returnerat blanketten blev vidare inbjudna via e-post att besvara ett antal frågeformulär online.     Kartan ovan visar var de som hittills blivit inbjudna till […]

Igår började SLOSH – The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health, att bjuda in sina deltagare med tinnitus att delta i STOP. SLOSH har visat att tinnitus är vanligt förekommande i den svenska arbetande befolkningen och detta förtjänar uppmärksamhet. Vi vill rikta ett tack till Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet för deras stöd och intresse för STOP och forskningen vi bedriver. […]