Nedan finner du en kort video-intervju där Christopher Cederroth, projektledare för STOP, beskriver projektet och utmaningarna som finns inom forskning om tinnitus. Intervjun är gjord av Frontiers i samband med det samarbete STOP deltar i för att öka förståelsen och kunskapen om tinnitus.

Läs mer och få tillgång till de senaste forskningsresultaten på: Towards an Understanding of Tinnitus Heterogeneity.


Ett nytt samarbete mellan STOP och LifeGene har påbörjats.

Under veckan har flera deltagare från LifeGene bjudits in att delta i STOP. LifeGene är en av de största forskningssatsningarna i Sverige någonsin. Projektet kommer att pågå i 30 år och ge ökad kunskap om flera folksjukdomar och hälsoproblem som till exempel astma, allergier, infektioner, fetma, kroniskt trötthet och smärta, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och nu tinnitus!

Över 5000 personer, både med och utan tinnitus, har bjudits in till STOP. Vi välkomnar alla som vill hjälpa oss att öka kunskapen om tinnitus.

Vi vill riktiga ett stort tack till LifeGene och deras deltagare för deras bidrag till att flytta fram positionerna inom tinnitusforskning.

Läs mer om LifeGene på https://www.lifegene.se/


Projektledare för STOP har genom samarbete med kollegor från TINNET (Tinnitus Network) startat arbetet med en speciell utgåva från Frontiers med fokus på att öka förståelsen av tinnitus. En fördel, både för forskare och allmänheten, är att de vetenskapliga publikationerna som produceras kommer att vara open access. Det vill säga tillgängliga för alla att ladda ner eller läsa på internet utan kostnad. Följ länken nedan för mer information och tillgång till de senaste publikationerna.

 

ears2

 

Genom forskning från flera olika områden hoppas man kunna närma sig svar på komplexa frågor om eventuella genetiska riskfaktorer för att utveckla tinnitus, hur tinnitus påverkas av emotionella tillstånd och nya diagnostiska metoder för tinnitus.

Klicka här för att läsa mer på Frontiers hemsida (Engelska).

 

 


Under November 2015 skickades 580 samtyckesblanketter ut till de som då registrerat sig på https://stop.ki.se/anmalan för deltagande i studien. 2016-01-21 hade 458 (79 %) signerade samtyckesblanketter kommit tillbaka. De som returnerat blanketten blev vidare inbjudna via e-post att besvara ett antal frågeformulär online.

 

STOP_Map160121

 

Kartan ovan visar var de som hittills blivit inbjudna till att besvara frågeformulären fanns bosatta vid inbjudan, fördelat per län. Län i mörkare färg har större andel deltagare.

Störst var deltagarantalet i Stockholms län (29.0 %), följt av Västra Götalands Län (14.4 %) och Skånes Län (10.0 %). För övriga län var andelen deltagare typiskt
ca 3 %.

Om man jämför dessa siffror med befolkningsstatistik per län från Statistiska Centralbyrån (SCB) från slutet av 2014 är fördelningen snarlik. SCB rapporterar att 22.6 % av Sveriges befolkning fanns bosatt i Stockolms län, 16.7 % i Västra Götalands Län och 13.2 % i Skånes Län. Typvärdet för fördelningen per län var
ca 3 % även i datan från SCB.

Vi kan se att det hittills finns en viss överrepresentation av personer bosatta i Stockholms Län bland deltagarna i STOP jämfört med generell befolkningsstatistik. Att studien utgår från Karolinska Institutet i Stockholm skulle kunna vara en bidragande faktor till detta.

Målsättningen är att fortsättningsvis bjuda in fler deltagare till studien. I framtiden vill vi göra hörselmätningar på intresserade deltagare runt om i landet på orter där vi kan fånga upp så många som möjligt som vill delta i det steget av studien.

Vi hoppas att intresset för att delta i studien håller i sig. Det går fortfarande att anmäla sig till studien på https://stop.ki.se/anmalan. Inbjudan till att besvara de frågeformulär vi använder oss av skickas kontinuerligt. Frågeformulären hjälper oss att få en bild av vilka typer av tinnitus som är vanligt runtom i Sverige, vilka bakomliggande faktorer det finns och hur olika människor påverkas.

Oavsett om du själv har tinnitus eller inte är ditt deltagande viktigt och uppskattat!


På lite mer än en månad har totalt över 600 deltagare registrerat sig för att delta i studien. Vi har börjat att skicka ut samtyckesblanketter till de som registrerat sig och på ungefär en vecka har omkring fyra hundra signerade blanketter returnerats till oss. De som lämnat sitt samtycke för deltagande kommer från och med idag att få en inbjudan att besvara de frågeformulär vi använder oss av för att få en bild av vilka typer av tinnitus som är vanligt runt om i Sverige, vilka bakomliggande faktorer det finns och hur olika människor påverkas.

Vi är mycket glada för det redan stora deltagarantalet och mycket tacksamma för att så många vill bidra till tinnitusforskningen.

Studien STOP kommer att fortgå och vi hoppas att intresset för att delta i studien håller i sig fortsättningsvis. Det går alltså fortfarande bra att registrera sig till studien för att delta.

Oavsett om du själv har tinnitus eller inte är ditt deltagande viktigt och uppskattat!


Igår började SLOSH – The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health, att bjuda in sina deltagare med tinnitus att delta i STOP. SLOSH har visat att tinnitus är vanligt förekommande i den svenska arbetande befolkningen och detta förtjänar uppmärksamhet.

Vi vill rikta ett tack till Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet för deras stöd och intresse för STOP och forskningen vi bedriver.

Se http://slosh.se för mer information om SLOSH.

 
Screen Shot 2015-06-18 at 3.06.17 PM

Många kliniska tinnitusstudier har utförts men få är jämförbara eftersom olika metoder används för att mäta resultatet av en terapeutisk intervention. Medarbetare i TINNET konsortiet, en arbetsgrupp Karolinska Institutet samarbetar med, har publicerat det första steget mot en internationell konsensus om de viktigaste åtgärderna för att ge standardiserade riktlinjer.

Detta arbete är tillgängligt Open Access på följande länk:

First Report of the COMiT initiative