Första steget mot internationella riktlinjer för utfallsmått för tinnitus

Screen Shot 2015-06-18 at 3.06.17 PM

Många kliniska tinnitusstudier har utförts men få är jämförbara eftersom olika metoder används för att mäta resultatet av en terapeutisk intervention. Medarbetare i TINNET konsortiet, en arbetsgrupp Karolinska Institutet samarbetar med, har publicerat det första steget mot en internationell konsensus om de viktigaste åtgärderna för att ge standardiserade riktlinjer.

Detta arbete är tillgängligt Open Access på följande länk:

First Report of the COMiT initiative

0 kommentarer

Relaterade inlägg