Vad kommer studien att omfatta?

Att delta innebär att:

 • Du läser information om studien och skyddande av personuppgifter som finns på hemsidan och bestämmer om du vill delta eller inte.
 • Om du vill delta registrerar du dig under Anmälan, du kommer då att få bekräftelse och ditt unika deltagar-ID för studien via e-post.
 • Vi kommer att posta en samtyckesblankett till adressen du anger vid anmälan. Blanketten signerar du och postar till oss i bifogat frankerat svarskuvert.
 • Du kommer att bli inbjuden att svara på ett internetbaserat frågeformulär. Du kan fylla i formuläret på vilken dator som helst med tillgång till internet.
 • Dina svar från frågeformuläret behandlas inte innan din signerade samtyckesblankett kommit oss tillhanda.

 

Beroende på dina svar i frågeformuläret kan du komma att bli kontaktad för att besöka ett STOP center där:

 • Du kommer att genomgå en hörselundersökning (även vid högre frekvenser än de som undersöks vid en vanlig hörselklinik).
 • Vi kommer att ta ett salivprov.
 • Vi kommer att utvärdera förekomsten eller avsaknaden av tinnitus.

 

Salivprovet tar några minuter. Ditt saliv kommer att lagras i en så kallad biobank vid Karolinska Institutet.
Läs mer under Vem får tillgång till mina prover?

Även om du inte har tinnitus, är ditt bidrag viktigt för att validera resultat från personer med tinnitus.

STOP center ligger inom Karolinska Institutet campus Solna och Rosenlund sjukhuset. Hela besöket tar ca 2 timmar.

Viktigt:

  • Du samtycker till att data från ditt frågeformulär (kodat) skickas till en databas utanför Sverige, som administreras av Tinnitus Research Initiative, baserad i Regensburg, Tyskland, en global databas för tinnitus, och till samarbetspartners inom TINNET och ESIT.
  • Du samtycker till att, om du bjudits in till STOP via en annan studie eller kohort (t.ex SLOSH, LifeGene, Stockholm Public Health Cohort), dina data från besvarade frågeformulär delas med den aktuella studien eller kohorten.
  • Du samtycker till att STOP får samla in information om dig från register: i) Slutenvårdsregister, för att se om du har varit inlagd på sjukhus, ii) Läkemedelsregistret, för att se om du tar mediciner, och iii) Cancerregistret, för att se om du har fått kemoterapi. Anledningen är att STOP vill följa hur din hälsa utvecklas med tiden.
  • Du samtycker till att STOP tar del av dina sjukjournaler, till exempel för att ta reda på vilka behandlingar du fått.
  • Du samtycker till att STOP kontaktar dig i händelse av att det finns en klinisk prövning som du kan delta i.

   

STOP har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Det betonas att endast ingen utom några få ansvariga forskare kommer att ha tillgång till ditt personnummer eller namn. Alla personuppgifter kommer att hållas anonyma så att ingen obehörig vet vem som har ett speciellt deltagarnummer.