Proceduren

Vad kommer studien att omfatta?

Att delta betyder att:

  • Du har fått preliminär information om studien på Karolinska sjukhuset, i Stockholm.
  • Du läser information om studien och skyddet av personuppgifter på webbplatsen och bestämmer om du vill delta eller inte.
  • Om du vill delta:

kontakta samordningssköterska på telefon: 08-517 76 971, eller skicka ditt intresse till stop-genetik@fyfa.ki.se

  • Du kommer att bli kontaktad för att boka en tid med en forsknings-audionom i en STOP Center som ligger inom Karolinska Institutets campus Solna. Forsknings-audionom registrerar dig i studien och du får signera en blankett för samtycke till deltagande. Under besöket utförs sedan ett antal olika hörselmätningar. Du får vid besöket också information om projektet och har möjlighet att få eventuella frågor besvarade. Du får en bekräftelse och ditt unika deltagar-ID för studien via e-post. Hela besöket beräknas ta max 2,5 timmar.
  • Efter de hörselmätningarna möter du en sjuksköterska för att lämna ett saliv- och/eller ett blodprov. Att lämna saliv- eller blodprov är frivilligt. Saliv används för att undersöka genetiska riskfaktorer för tinnitus och hörselnedsättning, och blod används för att identifiera biomarkörer kopplade till tinnitus eller hörselnedsättning.
  • Två till fyra veckor efter besöket kommer du att bli inbjuden till att svara på ett internetbaserat frågeformulär. Du kan fylla i formuläret på vilken dator som helst med internetanslutning.

Saliv och blodprov tar några minuter att samla in. Dina prover lagras hos Institutionen för fysiologi och farmakologi (Biomedicum) eller i en så kallad biobank vid Karolinska Institutet.

Viktigt:

o Du samtycker till att kodade data från ditt frågeformulär skickas till en databas utanför Sverige, administrerad av Tinnitus Research Initiative, baserat i Regensburg, Tyskland en global databas med information om tinnitus. Kodade data kan också delas med forskare i TINNET och ESIT, liksom våra medarbetare Decibel Therapeutics Inc.

o Du samtycker till att STOP kan samla in information om dig från register:

  1. Slutenvårdsregister, för att se om du varit inlagd på sjukhus
  2. Läkemedelsregistret, för att se om du tar läkemedel
  3. Cancerregistret, för att se om du har fått kemoterapi.

Anledningen är att STOP vill följa hur din hälsa utvecklas över tiden.

o Du samtycker till att STOP tar del av dina sjukjournaler, till exempel för att ta reda på vilka behandlingar du har fått.

o Du samtycker till att STOP kan komma att kontakta dig om det finns en klinisk prövning du kan delta i.

 

STOP har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Det betonas att endast ingen utom några få ansvariga forskare kommer att ha tillgång till ditt personnummer eller namn. Alla personuppgifter kommer att hållas anonyma så att ingen obehörig vet vem som har ett speciellt deltagarnummer.

Uppdaterad av:

2019-06-07