Vad kommer studien att omfatta?

Att delta innebär att:

 • Du läser information om studien och skyddande av personuppgifter som finns på hemsidan och bestämmer om du vill delta eller inte.
 • Om du vill delta registrerar du dig under Anmälan, du kommer då att få bekräftelse och ditt unika deltagar-ID för studien via e-post.
 • Vi kommer att posta en samtyckesblankett till adressen du anger vid anmälan. Blanketten signerar du och postar till oss i bifogat frankerat svarskuvert.
 • Du kommer att bli inbjuden att svara på ett internetbaserat frågeformulär. Du kan fylla i formuläret på vilken dator som helst med tillgång till internet.
 • Dina svar från frågeformuläret behandlas inte innan din signerade samtyckesblankett kommit oss tillhanda.

 

Beroende på dina svar i frågeformuläret kan du komma att bli kontaktad för att besöka en STOP center där:

 • Du kommer att genomgå en hörselundersökning (även vid högre frekvenser än de som undersöks vid en vanlig hörselklinik).
 • Vi kommer att ta ett salivprov.
 • Vi kommer att utvärdera förekomsten eller avsaknaden av tinnitus.

 

Salivprovet tar några minuter. Ditt saliv kommer att lagras i en så kallad biobank vid Karolinska Institutet.
Läs mer under Vem får tillgång till mina prover?

Även om du inte har tinnitus, är ditt bidrag viktigt för att validera resultat från personer med tinnitus.

STOP center ligger inom Karolinska Institutet campus Solna och Rosenlund sjukhuset. Hela besöket tar ca 3 timmar.

Viktigt:

 • Du tillåter STOP att dela resultaten från enkäten med en global databas för tinnitus forskning, som administreras av Tinnitus Research Initiative (http://www.tinnitusresearch.org).
 • Du tillåter att STOP samlar in information från register: i) Slutenvårdsregister för att se om du har varit inlagd på sjukhus, ii) Läkemedelsregistret för att se om du tar mediciner, och iii) Cancerregistret för att se om du har fått kemoterapi. Anledningen är att STOP vill följa hur din hälsa utvecklas med tiden.
 • Du tillåter att STOP tar del av dina sjukjournaler till exempel för att ta reda på vilka behandlingar du fått.
 • Du tillåter att STOP kontaktar dig i händelse av att det finns en klinisk prövning som du kan delta i.

 

STOP har godkänts av etikprövningsnämnden i Stockholm. Det betonas att ingen utom några få ansvariga forskare kommer att ha tillgång till personnummer eller namn. Alla personuppgifter kommer att hållas anonyma så att ingen obehörig vet vem som har ett speciellt deltagarnummer.