Vad är tinnitus?

Tinnitus är upplevelsen av ljud utan en faktisk ljudkälla. Ofta beskrivs tinnitus som ett susande, tjutande eller ringande som bara personen med tinnitus upplever, men hur det här ’fantomljudet’ upplevs varierar mycket mellan olika personer. Hur ofta tinnitusljudet är framträdande varierar också. För en del är tinnitus ständigt närvarande medan andra bara registrerar det ibland, ofta när det är tyst runt omkring och det inte finns andra omvärldsljud som kan ’störa ut’ eller maskera tinnitus.

Under ”Hur låter tinnitus?” kan du lyssna på exempel på hur tinnitus kan låta på Hörsellinjen.se

Omkring 10-15% av befolkning har tinnitus. Tinnitus är vanligt förekommande i samband med annan hörselproblematik, till exempel hörselnedsättning relaterad till stigande ålder eller bullerexponering (att man varit utsatt för starka ljud). Även personer med normal hörsel kan vara drabbade av tinnitus då ofta i samband med till exempel stress, medicinering eller spänningar i nack- och käkmuskulatur.

8540647831_459cbd99b8_z

Hög volym under konserter

7941809422_7096de727b_z

Hög volym på arbetsplatser

Hög volym under flygningar

Tinnitus kan vara ett stort problem för den drabbade om ljudet man upplever är mycket störande. Det kan bland annat leda till sömnproblem, koncentrations-svårigheter, stress, spänningar och lättretlighet.

Det har den senaste tiden skett en ökning av antalet potentiella behandlingar för att bota tinnitus: vagusnerv-stimulation, transkraniell magnetisk stimulering, KBT, ljudterapi, läkemedelsbehandling (den första kliniska fas-3 prövningen av AM-101 har precis påbörjats).

Upplevelsen av och orsakerna till tinnitus varierar mycket för olika personer som upplever det vilket lett till att det inte finns tydliga diagnoskriterier för tinnitus eller någon standardiserad metod för att utvärdera behandling av tinnitus. Målet med STOP är att samla ny information om de olika typerna av tinnitus och dess orsaker, för att med ny objektiv utrusning eller genetisk analys förbättra diagnostiken. Det kommer leda till att utvärdering av behandling för tinnitus förbättras.

Läs mer under Vad är STOP?

Uppdaterad av:

2016-10-05