The Association for Research in Otolaryngology (ARO) tillkännager Christopher Cederroth som mottagare av The Geraldine Dietz Fox Young Investigator Award vid AROs årliga MidWinter-möte. Christopher Cederroth får den prestigefyllda utmärkelsen för sin hörsel- och tinnitusforskning. Han valdes ut som mottagare av utmärkelsen ”för vikten av hans forskningsmål inom området; genetiska influenser på tinnitus, omfattningen och framstegen i hans forskningsprogram samt potentialen av slagkraftiga framsteg”.

Karolinska Institutets nyheterna

Christopher Cederroth mottagare av Geraldine Dietz Fox Young Investigator Award

Referens ARO

ARO Young Investigator Award

 

 

 


7 December var Tinnitus-symposiet vid Charité Sjukhuset i Berlin, under vilken Dr. Cederroth har tilldelats forskningspriset tinnitus och hörsel 2020 från ”Deutsche Stiftung Tinnitus & Hören Charité” – en fantastisk hedra och erkännande av vårt forskning, som inte kunde ha hänt utan stöd från alla deltagare! Tusen tack!

Karolinska Institutets nyheterna

Christopher Cederroth mottagare av prestigefyllt pris inom hörsel- och tinnitusforskning

 

Referens DTS

Deutsche Tinnitus Stiftung: Research Prize ”Tinnitus & Hearing”

 

 

 


Kortikoider är de enda godkända läkemedlen för behandling av hörselstörningar, men ändå har de inte systematiskt rapporterats om deras effektivitet. Vår grupp har nyligen publicerat i Current Biology ett verk som antyder att detta kan bero på dess administration vid fel tid på dagen. Vi visar faktiskt att effektiviteten är större när endogena cirkulerande glukokortikoider är låg. Vårt arbete antyder att kronofarmakologiska ingrepp kan vara fördelaktiga för optimering av aktuella behandlingar av hörselskador.

Karolinska Institutets nyheterna

Tidpunkten på dygnet kan påverka behandlingsutfall av hörselnedsättning

 

Referens

”Circadian Regulation of Cochlear Sensitivity to Noise by Circulating Glucocorticoids

Christopher R. Cederroth C, Jung-sub Park, Vasiliki Basinou, Benjamin Weger, Evangelia Tserga, Heela Sarlus, Anna Magnusson, Nadir Kadri, Frederic Gachon, Barbara Canlon. Current Biology, 25 July 2019, DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.06.057

 

 


Vi delade nyligen berättelsen om en ung man som tog sitt liv, och enligt hans brev, på grund av tinnitus. Inverkan av tinnitus på livskvalitet är dåligt känd. Det finns individuella rapporter om självmordsfall, men stora studier saknas. Vi publicerade nu en kort rapport som visar att en ökad risk för självmordsförsök i en representativ befolkning från Stockholmsområdet är förknippad med tinnitus och att denna risk föreligger hos kvinnor men inte hos män. Viktigt är att vi visar att för den som har fått specialvård, är denna risk borta. Vår studie belyser fördelarna med specialvård för att minska risken för självmordsförsök och betona för större resurser mot tinnitusrehabilitering, särskilt i Sverige.

Vi vill dock informera om att självmordsförsök inte betyder fullbordade självmord. Även om självmordsidé är vanligt, är självmordsförsök mindre frekventa, ännu mindre för fullföljd självmord. Studier av fullbordade självmord skulle kräva stora nationellt studier för att uppnå tillräcklig effekt och bestämma effekten av tinnitus på detta.

Vi vill tacka donationer som har bidragit till att göra denna artikel open-access och tillgänglig för hela samhället.

Referens

Sex-Specific Association of Tinnitus With Suicide Attempts

Alessandra Lugo, Natalia Trpchevska, Xiaoqiu Liu, Roshni Biswas, Cecilia Magnusson, Silvano Gallus, Christopher R. Cederroth. JAMA Otol  2019 May 02. doi:10.1001/jamaoto.2019.0566


I december 2018, var ni mer en 4000 deltagare från STOP som svarade på en ny tinnitus frågeformulär, vilken ”making-of” nu publiceras. Vi har samlat mycket intressanta data som vi hoppas kunna dela med er snart! Tack till alla och till studenten Natalia, Niklas och Matilda som har hjälpt in i projektet!

Referens

”Standardised profiling for tinnitus research: The European School for Interdisciplinary Tinnitus Research Screening Questionnaire (ESIT-SQ).”

Genitsaridi et al., Hearing Research 2019 Mar 2; pii: S0378-5955(18)30468-4. doi: 10.1016/j.heares.2019.02.017.


4 års intensivt arbete med våra kollegor från TINNET för att bygga de första EU-riktlinjerna för bedömning och hantering av tinnitus. Stort applåd till Rilana Cima för en utmärkt styrning, och till alla andra medarbetare och bidragsgivare till detta viktiga arbete! Ser fram emot framtida insatser för att uppdatera dessa riktlinjer, eftersom fler och fler klinisk försök utförs på innovativa sätt att behandla tinnitus!

Referens

A multidisciplinary European guideline for tinnitus: diagnostics, assessment, and treatment.”

Rilana Cima, Birgit Mazurek, Haula Haider, Dimitris Kikidis, Alec Lapira, Arnaud Norena, Derek J. Hoare.
HNO. 2019 Mar;67(Suppl 1):10-42. doi: 10.1007/s00106-019-0633-7


Idag blev jag kontaktad av en kvinna som ville stödja tinnitusforskning eftersom hennes bror hade begått självmord på grund av sitt lidande (enligt hans brev). Tyvärr finns det faktiskt få möjligheter att direkt stödja tinnitusforskning i Sverige.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) har en hjälplinje för tinnitusdrabbade och har en länk för donationer, men inget specifikt för tinnitus. Där få man i stället Swisha HRF till 123 900 07 38 och inkludera ”tinnitus” i meddelande. På samma sätt har Hjärnfonden också en donationsavdelning, men tinnitus ingår i ”övriga diagnoser” vilket fins inte in minnesgåva.

Som svar på efterfrågan föreslår Karolinska Institutet att donationer för tinnitusforskning kan överföras till KI’s minnesgåva eller följande BG/PG konto: 5310-6217 med meddelande ”Tinnitus / FYFA”. Dina donationer kommer således direkt att stödja våra forskningsaktiviteter och hjälpa oss att förbättra tinnitusomsorgen.

För 6 år sedan publicerade vi en editorial i Nature Biotechnology (doi: 10.1038/nbt.2736), som rapporterade det mycket lilla europeiska och nationella forskningsstödet för hörselnedsättning och tinnitusforskning (figur nedan).

Medan vi arbetar hårt för att öka medvetenheten om behovet av grundläggande kunskaper om tinnitus, för att utforma effektiva terapier är din hjälp väldigt välkommen! Vänligen stöd oss, tinnitusdrabbade och hjälp oss att göra världen tystare.


Vi är oerhört stolta att kunna meddela att vi är en del av vinnarna av ett EU-bidragsförslag på 1 miljoner euro (3 år) för att undersöka könsskillnaderna i tinnitus (GENDER-NET Co-Plus Fund). Tack så mycket för våra partner för denna stora möjlighet: Silvano Gallus (Italien), Antonio Lopez Escamez (Spanien) och Jan Bulla (Norge). STOP: tinnitus studie i Sverige kommer att samordna epidemiologiska, genetiska och blodbiomarköranalyser. Vi strävar mot alla deltagare från STOP som har hjälpt till att bygga en av de största tinnitus kohorten i världen! 2019 kommer at bli spännande!

KI nyheterna: Forskningsprojekt med kön- och genusperspektiv får 16,6 miljoner

Eftersom projektet är internationellt skapade vi ett nytt ämne i menyn (TIGER) som kommer att rapportera de framsteg som är specifika för denna finansiering på engelska.


Är överföringen av tinnitus i en familj påverkad av genetiken? Vi har nu visat att ja, så är det! Och det här är inte relaterat till delad miljö. I den här studien använde vi nationella registerdata för att undersöka adopterade, vilket är en ideell studiedesign för att bestämma ärftligheten hos tinnitus. Artikeln finns nu i JAMA Otolaryngol Head and Neck Surgery, med en intervju av Dr. Cederroth.

Referens

”Association of Genetic vs Environmental Factors in Swedish Adoptees with Clinically Significant Tinnitus 

Christopher R. Cederroth, MirNabi PirouziFard, Natalia Trpchevska, Esma Idrizbegovic, Barbara Canlon, Jan Sundquist, Kristina Sundquist, Bengt Zöller.
JAMA Otol  2019 Jan 17. doi:10.1001/jamaoto.2018.3852


Tre senaste kliniska prövningar visade ingen fördelar för tinnitus patienter (AM-101 från Auris Medical, BGG492 från Novartis och AUT00063 från Autifony Therapeutics). Vi har diskuterat de potentiella orsakerna till dessa misslyckanden i en nyligen publicerad artikel i ”Expert Opinion on Emerging Drugs”. Vi föreslår potentiella faktorer att överväga i framtida kliniska prövningar.

 

Referens

”An update: emerging drugs for tinnitus”
Christopher R. Cederroth, Jonas Dyhrfjeld-Johnsen and Berthold Langguth
Expert Opinion on Emerging Drugs, 7 December 2018 | https://doi.org/10.1080/14728214.2018.1555240