chrisc-1286r_2Christopher R. Cederroth (forskare och projektledare)

Institutionen för Fysiologi och Farmakologi
Karolinska Institutet, Stockholm

Mer information

 

 

 

 

 


barbara_canlonProfessor Barbara Canlon (projektansvarig)

Institutionen för Fysiologi och Farmakologi
Karolinska Institutet, Stockholm

Mer information

 

 

 

 

 


bild2Niklas Edvall, leg. Audionom

Institutionen för Fysiologi och Farmakologi
Karolinska Institutet, Stockholm

Mer information