Vad är STOP?

Vad är STOP och varför ska jag delta?

STOP – Swedish Tinnitus Outreach Project är en forskningsstudie som bedrivs vid Karolinska Institutet om tinnitus (läs mer om tinnitus under Vad är tinnitus?). STOP är den största tinnitusstudie som hittills genomförts i Sverige. Målet är att samla ny information om tinnitus som kan hjälpa oss att förstå orsakerna till tinnitus, dess mekanismer och att förbättra diagnostiken för att hitta mer effektiva behandlingar. Vi vill informera beslutsfattare om behovet av att förbättra tinnitusvården i Sverige och ge rekommendationer och riktlinjer för tinnitus­behandling.

STOP undersöker förekomsten av tinnitus i Sverige, dess orsaker och dess eventuella genetiska ursprung. Att delta i STOP innebär att du kommer att svara på frågor i ett tinnitus-frågeformulär. Beroende på olika svar i enkäten kommer ett antal individer med och utan tinnitus att väljas ut för ett besök på ett STOP center för att lämna ett salivprov, olika hörselmätningar och utvärdering av eventuell tinnitus med en ny och enkel diagnostisk metod.

Oavsett om du har tinnitus eller inte, kommer ditt deltagande att bidra till att förebygga tinnitus och en bättre vård för tinnituspatienter.

Vad handlar STOP om?

Hörsel

Målet med STOP är att öka kunskapen om tinnitus för att kunna förbättra dess behandling. Det finns nya behandlingar för tinnitus, men dessa har tveksam effekt främst eftersom tinnitus är en komplex sjukdom som kan orsakas av flera faktorer (buller, stress, mediciner, nackproblem bland andra). Alla behandlingar kan inte tillämpas på alla former av tinnitus. Men med större kunskap om orsakerna till tinnitus, dess mekanismer, och förbättrad diagnostik kan utformning av anpassade behandlingar för varje form av tinnitus hjälpa.

Idag känner vi till en del av riskfaktorerna. Vi vet att en del så kallade livsstilsfaktor (exponering för högt ljud, cancerterapi, stress) ökar riskerna att utveckla tinnitus. Däremot vet vi inte förekomsten av tinnitus beroende på varje riskfaktor. Vi vet från djurstudier att auditiv neuropati, en liten skada i örat, ibland förekommer i samband med tinnitus.

Problemet är att vi inte med tillräcklig säkerhet vet vad som ökar risken för en person att utveckla tinnitus. Det finns också begränsad kunskap om att det finns genetiska förändringar som kan öka eller minska risken för att utveckla tinnitus. Denna brist på kunskap försvårar arbetet med att hitta effektiva förebyggande åtgärder.

Information som sammantaget kan bidra till att förbättra bedömningen av tinnitus, dess diagnos och terapeutiska behandling.

Varför är en tinnitus-diagnos viktig?

Vi har utvecklat en ny metod för att karakterisera tinnitus. För närvarande finns inga objektiva verktyg för att diagnostisera tinnitus. Ett stort framsteg inom det audiologiska området skulle vara att utveckla en objektiv diagnosmetod. Vi vill utvärdera en ny teknik som skulle kunna åtgärda bristerna i de psykologiska frågeformulär, som för närvarande är det enda sättet att bedöma tinnitus-handikapp. För att utvärdera hur robust vår teknik är, kommer vi att undersöka din tinnitus med andra audiologiska mätmetoder och jämföra med de psykologiska fråge­formulären. Vi behöver nu ett stort antal personer med tinnitus för att kunna klassificera olika typer av tinnitus. Vi behöver även ha kontrollpersoner (utan tinnitus som jämförelsematerial).

Uppdaterad av:

2018-06-01