Vad är STOP och varför ska jag delta?

STOP – Swedish Tinnitus Outreach Project är en studie som bedrivs vid Karolinska Institutet om tinnitus (läs mer om tinnitus under Vad är tinnitus?). STOP är den största tinnitusstudie som hittills genomförts i Sverige. Målet är att samla ny information om tinnitus som kan hjälpa oss att förstå orsakerna till tinnitus, dess mekanismer och att förbättra diagnostiken för att hitta mer effektiva behandlingar. Vi vill informera beslutsfattare om behovet av att förbättra tinnitusvården i Sverige och ge rekommendationer och riktlinjer för tinnitus­behandling.

STOP undersöker förekomsten av tinnitus i Sverige, dess orsaker och dess eventuella genetiska ursprung. Att delta i STOP innebär att du kommer att svara på frågor i ett frågeformulär. Beroende på olika svar i enkäten kommer ett antal individer med och utan tinnitus att väljas ut för ett besök på ett STOP center för att lämna ett salivprov, olika hörselmätningar och utvärdering av eventuell tinnitus med en ny och enkel diagnostisk metod.

Oavsett om du har tinnitus eller inte, kommer ditt deltagande att bidra till att förebygga tinnitus och en bättre vård för tinnituspatienter.

Vad handlar STOP om?

Målet med STOP är att öka kunskapen om tinnitus förHörsel att kunna förbättra dess behandling. Det finns nya behandlingar för tinnitus, men dessa har tveksam effekt främst eftersom tinnitus är en komplex sjukdom/symptom som kan orsakas av flera faktorer. Bland annat starkt buller, stress, vissa mediciner och nackproblem är kända riskfaktorer men vi vet inte hur beroende förekomsten av tinnitus är av varje riskfaktor. Det finns också begränsad kunskap om det finns genetiska förändringar som kan öka eller minska risken för att utveckla tinnitus. Denna brist på kunskap försvårar arbetet med att hitta effektiva förebyggande åtgärder.

Alla behandlingar kan inte tillämpas på alla typer av tinnitus. Men med större kunskap om riskfaktorer och orsakerna till tinnitus, dess mekanismer, och förbättrad diagnostik kan utformning av mer specifik diagnostisering och anpassade behandlingar för varje form av tinnitus hjälpa.

Varför är en tinnitusdiagnos viktig?

För närvarande finns inga objektiva verktyg för att diagnostisera tinnitus. Ett stort framsteg inom det audiologiska området skulle vara en objektiv diagnosmetod. Vi har utvecklat en ny metod för att karakterisera tinnitus och kompli-mentera psykologiska frågeformulär, som för närvarande är det enda sättet att bedöma graden av tinnituspåverkan. För att utvärdera hur robust vår teknik är, kommer vi att undersöka din tinnitus med andra audiologiska mätmetoder och jämföra psykologiska frågeformulär.

Vi behöver nu ett stort antal personer med tinnitus för att kunna klassificera olika typer av tinnitus, och lika viktigt är att kontrollpersoner utan tinnitus deltar för att kunna göra jämförelser av testresultat.