Hur kommer mina personuppgifter att skyddas?

Den information vi samlar i denna studie kommer att sparas i ett register. Syftet med registret är att samla in alla data från studien på ett korrekt och säkert sätt under en lång tid. All information om dig kommer att behandlas strikt konfidentiellt och med starka säkerhetsrutiner för att bevara din anonymitet. Information som kan användas för att identifiera dig (såsom namn, adress och personnummer) hålls alltid separat från alla andra uppgifter (till exempel frågeformulär och saliv tester). Dina svar och dina resultat kommer skyddas för att förhindra obehörigt tillträde till dem. Ditt salivprov har en unik kod så att obehöriga inte kan relatera detta till dig.

Alla som arbetar med STOP har tystnadsplikt. Resultaten från studien presenteras endast som statistik där enskilda uppgifter inte kan spåras. Information om ålder och kön på de som deltar i studien kommer att redovisas i vetenskapliga artiklar. Vår bedömning är att ingen personlig känslig information kommer att behandlas inom ramen för projektet.

All information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med person­uppgiftslagen (§ 4 PUL). Du kan skriftligen begära att få reda på vilka uppgifter som finns registrerade om dig, varifrån informationen har hämtats och till vilka kategorier av mottagare som uppgifter lämnats ut. Ett sådant utdrag har du rätt att få en gång per år utan kostnad. Om det visar sig att det finns någon felaktig information om dig, kommer informationen att korrigeras.

Karolinska Institutet ansvarar för skyddet av din personliga information.

 

Vi garanterar att:

  • Personuppgifter kommer inte att kunna identifieras i något av de publicerade arbetena.
  • All personlig information som erhållits under studien kommer att förbli konfidentiell.
  • All information som du lämnar behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL § 4)