Över 600 deltagare i STOP inom en månad – Uppdatering

På lite mer än en månad har totalt över 600 deltagare registrerat sig för att delta i studien. Vi har börjat att skicka ut samtyckesblanketter till de som registrerat sig och på ungefär en vecka har omkring fyra hundra signerade blanketter returnerats till oss. De som lämnat sitt samtycke för deltagande kommer från och med idag att få en inbjudan att besvara de frågeformulär vi använder oss av för att få en bild av vilka typer av tinnitus som är vanligt runt om i Sverige, vilka bakomliggande faktorer det finns och hur olika människor påverkas.

Vi är mycket glada för det redan stora deltagarantalet och mycket tacksamma för att så många vill bidra till tinnitusforskningen.

Studien STOP kommer att fortgå och vi hoppas att intresset för att delta i studien håller i sig fortsättningsvis. Det går alltså fortfarande bra att registrera sig till studien för att delta.

Oavsett om du själv har tinnitus eller inte är ditt deltagande viktigt och uppskattat!

0 kommentarer

Relaterade inlägg