Geografisk översikt av deltagare i STOP

Under November 2015 skickades 580 samtyckesblanketter ut till de som då registrerat sig på https://stop.ki.se/anmalan för deltagande i studien. 2016-01-21 hade 458 (79 %) signerade samtyckesblanketter kommit tillbaka. De som returnerat blanketten blev vidare inbjudna via e-post att besvara ett antal frågeformulär online.

 

STOP_Map160121

 

Kartan ovan visar var de som hittills blivit inbjudna till att besvara frågeformulären fanns bosatta vid inbjudan, fördelat per län. Län i mörkare färg har större andel deltagare.

Störst var deltagarantalet i Stockholms län (29.0 %), följt av Västra Götalands Län (14.4 %) och Skånes Län (10.0 %). För övriga län var andelen deltagare typiskt
ca 3 %.

Om man jämför dessa siffror med befolkningsstatistik per län från Statistiska Centralbyrån (SCB) från slutet av 2014 är fördelningen snarlik. SCB rapporterar att 22.6 % av Sveriges befolkning fanns bosatt i Stockolms län, 16.7 % i Västra Götalands Län och 13.2 % i Skånes Län. Typvärdet för fördelningen per län var
ca 3 % även i datan från SCB.

Vi kan se att det hittills finns en viss överrepresentation av personer bosatta i Stockholms Län bland deltagarna i STOP jämfört med generell befolkningsstatistik. Att studien utgår från Karolinska Institutet i Stockholm skulle kunna vara en bidragande faktor till detta.

Målsättningen är att fortsättningsvis bjuda in fler deltagare till studien. I framtiden vill vi göra hörselmätningar på intresserade deltagare runt om i landet på orter där vi kan fånga upp så många som möjligt som vill delta i det steget av studien.

Vi hoppas att intresset för att delta i studien håller i sig. Det går fortfarande att anmäla sig till studien på https://stop.ki.se/anmalan. Inbjudan till att besvara de frågeformulär vi använder oss av skickas kontinuerligt. Frågeformulären hjälper oss att få en bild av vilka typer av tinnitus som är vanligt runtom i Sverige, vilka bakomliggande faktorer det finns och hur olika människor påverkas.

Oavsett om du själv har tinnitus eller inte är ditt deltagande viktigt och uppskattat!

0 kommentarer

Relaterade inlägg