STOP visar att tinnitus i bägge öronen kan vara ärftligt

STOP forskare kan visa att det finns en ärftlighet vad gäller vissa former av tinnitus. Det är tinnitus i bägge öronen som visat sig bero på genetiska faktorer och ärftligheten ses främst hos män, enligt en tvillingstudie som publiceras i tidskriften Genetics in Medicine. Studien har genomförts av forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med kollegor från GENYO i Granada, Spanien, inom ramen för forskningsnätverket TINNET.

Med hjälp av data från det svenska tvillingregistret har forskare vid Karolinska Institutet bevisat att tinnitus i vissa fall har genetiska orsaker.

– Vi har kunnat visa att olika former av tinnitus har en signifikant ärftlighet och därmed ett dominant genetiskt inflytande över miljöfaktorer, säger Christopher R. Cederroth vid institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet.

När forskarna först undersökte alla former av tinnitus fann de liknande resultat för ärftlighet som tidigare. Det var först efter att ha grupperat efter kön och tinnitus i ett öra (unilateral) eller tinnitus i båda öronen (bilateral) som forskarna såg sambandet mellan ärftlighet och tinnitus. För de män som var drabbade i båda öronen var ärftligheten ungefär lika hög som vid autism.

Oväntat resultat

– Det här resultatet är förvånande och oväntat då det påvisar att det, till skillnad från den konventionella bilden av tinnitus som ett symtom av miljö, finns en genetisk influens för bilateral tinnitus med en skillnad mellan män och kvinnor, säger Christopher R. Cederroth.

Upptäckten bevisar också att bilateral och unilateral tinnitus skiljer sig åt och utgör två olika undergrupper där den ena, men inte den andra, influeras av genetiska faktorer. Resultaten har stor klinisk relevans och är av betydelse ur ett folkhälsoperspektiv.

– Tinnitusdrabbade är i behov av en bättre vård och behandling än vad de faktiskt får, säger Christopher R. Cederroth.

Kan ge nya läkemedel på sikt

I och med resultaten öppnas dörren för fler genetiska studier och en bättre förståelse för hur tinnitus uppstår. I sin tur kan detta öppna oanade vägar för läkemedelsutveckling.

Studien har finansierats av bland andra Vetenskapsrådet, Lars Hiertas Minne, Magnus Bergvalls Stiftelserna, Tysta Skolan, Karolinska Institutet och Biomedicine and Molecular Biosciences European Cooperation in Science and Technology (COST) Action framework (TINNET, BM1306).

Referens

”Genetic susceptibility to bilateral tinnitus in a Swedish twin cohort”
Iris Lianne Maas, Petra Brüggemann, Teresa Requena Navarro, Jan Bulla, Niklas K. Edvall, Jacob v.B. Hjelmborg, Agnieszka J. Szczepek, Barbara Canlon, Birgit Mazurek, Jose A. Lopez-Escamez, Christopher R. Cederroth.
Genetics in Medicine, online 9 mars 2017, doi: 10.1038/GIM.2017.4

 

Fler svensklänkar om ämnet:

HRF

Aftonbladet

TTELA

Läkartidningen

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg