Sverige behöver nya riktlinjer för bedömning och hantering av tinnitus

En ny rapport från STOP-ledare i samarbete med TINNET har visat att väldigt få länder har fastställt riktlinjer för hantering av tinnitus. Ändå har Sverige inga nationella riktlinjer, men länen bygger på riktlinjer från specialister för att hjälpa läkare i beslutsprocessen när de hanterar tinnituspatienter.

Sverige gjorde dock lite lite i sin metod för att rama ledningsvägarna för tinnitus. Ett antal svagheter påpekades som skulle kräva en uppdatering av de nuvarande riktlinjerna (t ex fler läkare från olika fält, inkludering av patientens åsikter, beskrivning av konsensus och bevisbaserad metodik, utvärdering av kamrater). Andra länder som USA, Tyskland och Nederländerna ger goda exempel på tinnitus-riktlinjer som kan inspirera till uppdatering av de svenska riktlinjerna. Den utvärdering som presenteras i denna artikel kan också vara gynnsam för att hjälpa till att fastställa riktlinjer för andra sjukdomar där sådana rekommendationer saknas.

Referens

”Different Teams, Same Conclusions? A Systematic Review of Existing Clinical Guidelines for the Assessment and Treatment of Tinnitus in Adults”
Thomas E. Fuller, Haula F. Haider, Dimitris Kikidis, Alec Lapira, Birgit Mazurek, Arnaud Norena, Sarah Rabau, Rachelle Lardinois, Christopher R. Cederroth, Niklas K. Edvall, Petra G. Brueggemann, Susanne N. Rosing, Anestis Kapandais, Dorte Lungaard, Derek J. Hoare, Rilana F. F Cima.
Front. Psychol., 22 February 2017 | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00206

0 kommentarer

Relaterade inlägg