En genomgång av de senaste farmakologiska behandlingarna av tinnitus

Mekanismer som leder till tinnitus är okänt. Medan vi utför genetisk forskning för att upptäcka de molekyler som kan orsaka tinnitus, ett annat tillvägagångssätt är att förstå läkemedel som orsakar tinnitus som en biverkning. Här sammanfattar vi den senaste kunskapen på detta forksningsområde.

Referens

”Therapeutic Approaches to the Treatment of Tinnitus”
Berthold Langguth, Ana Belen Elgoyhen and Christopher R. Cederroth
Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2018 Jul 25. doi: 10.1146/annurev-pharmtox-010818-021556.

0 kommentarer

Relaterade inlägg