18

jan

Dags att kolla in din familj om andra medlemmar har tinnitus

18 Januari, 2019

Är överföringen av tinnitus i en familj påverkad av genetiken? Vi har nu visat att ja, så är det! Och det här är inte relaterat till delad miljö. I den här studien använde vi nationella registerdata för att undersöka adopterade, vilket är en ideell studiedesign för att bestämma ärftligheten hos tinnitus. Artikeln finns nu i JAMA Otolaryngol Head and Neck Surgery, med en intervju av Dr. Cederroth.

Referens

”Association of Genetic vs Environmental Factors in Swedish Adoptees with Clinically Significant Tinnitus 

Christopher R. Cederroth, MirNabi PirouziFard, Natalia Trpchevska, Esma Idrizbegovic, Barbara Canlon, Jan Sundquist, Kristina Sundquist, Bengt Zöller.
JAMA Otol  2019 Jan 17. doi:10.1001/jamaoto.2018.3852