6

apr

Första Europeiska Riktlinjer för bedömning och hantering av tinnitus

6 April, 2019

4 års intensivt arbete med våra kollegor från TINNET för att bygga de första EU-riktlinjerna för bedömning och hantering av tinnitus. Stort applåd till Rilana Cima för en utmärkt styrning, och till alla andra medarbetare och bidragsgivare till detta viktiga arbete! Ser fram emot framtida insatser för att uppdatera dessa riktlinjer, eftersom fler och fler klinisk försök utförs på innovativa sätt att behandla tinnitus!

Referens

A multidisciplinary European guideline for tinnitus: diagnostics, assessment, and treatment.”

Rilana Cima, Birgit Mazurek, Haula Haider, Dimitris Kikidis, Alec Lapira, Arnaud Norena, Derek J. Hoare.
HNO. 2019 Mar;67(Suppl 1):10-42. doi: 10.1007/s00106-019-0633-7