25

maj

Länk mellan självmordsförsök och tinnitus identifieras

25 Maj, 2019

Vi delade nyligen berättelsen om en ung man som tog sitt liv, och enligt hans brev, på grund av tinnitus. Inverkan av tinnitus på livskvalitet är dåligt känd. Det finns individuella rapporter om självmordsfall, men stora studier saknas. Vi publicerade nu en kort rapport som visar att en ökad risk för självmordsförsök i en representativ befolkning från Stockholmsområdet är förknippad med tinnitus och att denna risk föreligger hos kvinnor men inte hos män. Viktigt är att vi visar att för den som har fått specialvård, är denna risk borta. Vår studie belyser fördelarna med specialvård för att minska risken för självmordsförsök och betona för större resurser mot tinnitusrehabilitering, särskilt i Sverige.

Vi vill dock informera om att självmordsförsök inte betyder fullbordade självmord. Även om självmordsidé är vanligt, är självmordsförsök mindre frekventa, ännu mindre för fullföljd självmord. Studier av fullbordade självmord skulle kräva stora nationellt studier för att uppnå tillräcklig effekt och bestämma effekten av tinnitus på detta.

Vi vill tacka donationer som har bidragit till att göra denna artikel open-access och tillgänglig för hela samhället.

Referens

Sex-Specific Association of Tinnitus With Suicide Attempts

Alessandra Lugo, Natalia Trpchevska, Xiaoqiu Liu, Roshni Biswas, Cecilia Magnusson, Silvano Gallus, Christopher R. Cederroth. JAMA Otol  2019 May 02. doi:10.1001/jamaoto.2019.0566