9

jun

Tinnitusforskningen får det första EU-bidraget!

9 Juni, 2017

För första gången i forskningshistoria får ett tinnitusprojekt EU: s godkännande för finansiering. Europeiska skolan för tvärvetenskaplig tinnitusforskning (ESIT) kommer att utbilda nästa generations forskare genom att coacha 15 doktorander till tinnitus genom sammanslagning av kunskaper från olika områden. STOP är stolt över att vara en del av ESIT och hoppas kunna bidra med anständigt till projektets pedagogiska och forskningsaspekter. STOP-ledare kommer att fokusera på de genetiska aspekterna av tinnitus för vilka en hög ärftlighet av specifika former nyligen har blivit avslöjad.

Se bifogat det engelska pressmeddelandet.

Press Release English