Om webbplatsen

Behandling av personuppgifter

Här lämnas information om hur Karolinska Instituet behandlar personuppgifter som samlas in genom webbplatsen ki.se.

Personuppgiftsansvarig

Karolinska Institutet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen ki.se. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss.

Ändamål för behandling

Karolinska Institutet behandlar dina personuppgifter:

  • när du anmäler dig till utbildningar, konferenser och andra evenemang som Karolinska Institutet arrangerar
  • när du söker ett jobb via KI jobb
  • när du beställer publikationer
  • när du anmäler dig till nyhetsbrev.

Offentlighetsprincipen

Karolinska Institutet är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Karolinska Institutet, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

26 § personuppgiftslagen på Rättsnätet

Skicka din ansökan till:

Registrator

Telefon: 08-524 865 95
Fax: 08-31 11 01
E-post: registrator@ki.se
Adress: Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att få den rättad, ändrad eller borttagen.

Cookies

På KI:s webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av Cookies:

  • en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Karolinska Institutet använder cookies för att ge besökaren tillgång till vissa funktioner exempelvis för att anpassa webbsidan. Andra funktioner som utnyttjar cookies är webbmail, schemaplatsen, Ladok på webb och beställning av utbildningskatalogen.

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats, www.pts.se.

Teknisk information

KIs webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att HTML 5 används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras. Publiceringssystemet som används är open source och heter Drupal. (länk till www.drupal.org)

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i nyare webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare har inte har fullt ut stöd för webbstandarder. Då visas samma innehåll, men med vissa avvikelser i utformningen av layout.

ki.se är anpassad för att fungera lika bra på en vanlig dator som på mobiltelefon eller platta. Det räcker med att du har du en nyare webbläsare så ska webbplatsen fungera.

För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Tillgänglighet

Karolinska Institutets strävar mot att tillgängliggöra informationen på webben för så många människor som möjligt. Som stöd i det arbetet har vi utvecklat i enlighet med riktlinjer som anges av WCAG 2.0. De standarder webbplatsen ki.se stödjer är HTML 5 och CSS 2 och 3.

Alla webbredaktörer som publicerar på ki.se är speciellt utbildade och har kännedom om tillgänglighetsfrågor.

Vi har anpassningar i vårt system som stödjer redaktörers arbete att tillgängliggöra webben. Att vi använder relativa mått möjliggör egna inställningar i läsare.

Uppdaterad av:

2015-06-10