Mekanismer som leder till tinnitus är okänt. Medan vi utför genetisk forskning för att upptäcka de molekyler som kan orsaka tinnitus, ett annat tillvägagångssätt är att förstå läkemedel som orsakar tinnitus som en biverkning. Här sammanfattar vi den senaste kunskapen på detta forksningsområde.

Referens

”Therapeutic Approaches to the Treatment of Tinnitus”
Berthold Langguth, Ana Belen Elgoyhen and Christopher R. Cederroth
Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2018 Jul 25. doi: 10.1146/annurev-pharmtox-010818-021556.


Vi är stolta över att presentera den första ESIT-artikeln. Alla våra handledare har arbetat tillsammans för att understryka ESIT: s exklusivitet som ett tvärvetenskapligt tinnitusprojekt som förklarar dess bakgrund, syften och mål.

Vidare ges läsaren information om projektledning, dess komponenter och arbetspaket och hur vi klarar av att tillhandahålla ett brett tvärvetenskapligt nätverk av vetenskap relaterade till tinnitus.

Referens

”Innovations in Doctoral Training and Research on Tinnitus: The European School on Interdisciplinary Tinnitus Research (ESIT) Perspective”
Winfried Schlee, Deborah A. Hall, Barbara Canlon, Rilana F. F. Cima, Emile de Kleine, Franz Hauck, Alex Huber, Silvano Gallus, Tobias Kleinjung, Theodore Kypraios, Berthold Langguth, José A. Lopez-Escamez, Alessandra Lugo, Martin Meyer, Marzena Mielczarek, Arnaud Norena, Flurin Pfiffner, Rüdiger C. Pryss, Manfred Reichert, Teresa Requena, Martin Schecklmann, Pim van Dijk, Paul van de Heyning, Nathan Weisz and Christopher R. Cederroth
Front. Aging Neurosci., 12 January 2018 | https://doi.org/10.3389/fnagi.2017.00447

 


Det nya året börjar fantastiskt och vi är oerhört stolta över det föregående året: två väldigt produktiva rekryteringsrutter från LifeGene med nära 10 000 registreringar. Därför stängde vi nu registreringarna för att börja samla in data och analysera det: frågeformulär har besvarats och de audiologiska åtgärderna pågår. Research Topic i tidskrifts Frontiers har gått igenom en historisk 2 miljoner visningar, vilket är ett stort erkännande av vikten av vårt arbete, med vetande att nästa mest betraktade ämne är nära 150 000 visningar; Vi har visat att vissa former av tinnitus kan vara ärftliga och vi arbetar nu hårt för att hitta ytterligare bevis på genetiska influenser. Vi har fått finansiering från Europeiska unionen, den första i tinnitushistoria, ESIT – vi hoppas att detta kommer att öka medvetenheten på nationell nivå. Tack för ditt stöd, god fortsättning och gott nytt år!


Under de senaste två veckorna har LifeGene bjudit in flera av sina deltagare att gå med i Swedish Tinnitus Outreach Project. Vi är mycket glada att utöka STOP med fler deltagare och är välkomnar alla som registrerat sig.

Tyvärr skickades en del inbjudningar fel, bland annat har en del som redan registrerat sig blivit inbjudna att registrera sig igen. LifeGene ska nu ha rättat till det här genom att skicka ett nytt mail till de som fått fel information.

Skulle du råkat registrera dig till STOP två gånger så raderas dubblerade anmälningar automatiskt och du blir korrekt registrerad till studien ändå.


För första gången i forskningshistoria får ett tinnitusprojekt EU: s godkännande för finansiering. Europeiska skolan för tvärvetenskaplig tinnitusforskning (ESIT) kommer att utbilda nästa generations forskare genom att coacha 15 doktorander till tinnitus genom sammanslagning av kunskaper från olika områden. STOP är stolt över att vara en del av ESIT och hoppas kunna bidra med anständigt till projektets pedagogiska och forskningsaspekter. STOP-ledare kommer att fokusera på de genetiska aspekterna av tinnitus för vilka en hög ärftlighet av specifika former nyligen har blivit avslöjad.

Se bifogat det engelska pressmeddelandet.

Press Release English


En ny rapport från STOP-ledare i samarbete med TINNET har visat att väldigt få länder har fastställt riktlinjer för hantering av tinnitus. Ändå har Sverige inga nationella riktlinjer, men länen bygger på riktlinjer från specialister för att hjälpa läkare i beslutsprocessen när de hanterar tinnituspatienter.

Sverige gjorde dock lite lite i sin metod för att rama ledningsvägarna för tinnitus. Ett antal svagheter påpekades som skulle kräva en uppdatering av de nuvarande riktlinjerna (t ex fler läkare från olika fält, inkludering av patientens åsikter, beskrivning av konsensus och bevisbaserad metodik, utvärdering av kamrater). Andra länder som USA, Tyskland och Nederländerna ger goda exempel på tinnitus-riktlinjer som kan inspirera till uppdatering av de svenska riktlinjerna. Den utvärdering som presenteras i denna artikel kan också vara gynnsam för att hjälpa till att fastställa riktlinjer för andra sjukdomar där sådana rekommendationer saknas.

Referens

”Different Teams, Same Conclusions? A Systematic Review of Existing Clinical Guidelines for the Assessment and Treatment of Tinnitus in Adults”
Thomas E. Fuller, Haula F. Haider, Dimitris Kikidis, Alec Lapira, Birgit Mazurek, Arnaud Norena, Sarah Rabau, Rachelle Lardinois, Christopher R. Cederroth, Niklas K. Edvall, Petra G. Brueggemann, Susanne N. Rosing, Anestis Kapandais, Dorte Lungaard, Derek J. Hoare, Rilana F. F Cima.
Front. Psychol., 22 February 2017 | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00206


STOP forskare kan visa att det finns en ärftlighet vad gäller vissa former av tinnitus. Det är tinnitus i bägge öronen som visat sig bero på genetiska faktorer och ärftligheten ses främst hos män, enligt en tvillingstudie som publiceras i tidskriften Genetics in Medicine. Studien har genomförts av forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med kollegor från GENYO i Granada, Spanien, inom ramen för forskningsnätverket TINNET.

Med hjälp av data från det svenska tvillingregistret har forskare vid Karolinska Institutet bevisat att tinnitus i vissa fall har genetiska orsaker.

– Vi har kunnat visa att olika former av tinnitus har en signifikant ärftlighet och därmed ett dominant genetiskt inflytande över miljöfaktorer, säger Christopher R. Cederroth vid institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet.

När forskarna först undersökte alla former av tinnitus fann de liknande resultat för ärftlighet som tidigare. Det var först efter att ha grupperat efter kön och tinnitus i ett öra (unilateral) eller tinnitus i båda öronen (bilateral) som forskarna såg sambandet mellan ärftlighet och tinnitus. För de män som var drabbade i båda öronen var ärftligheten ungefär lika hög som vid autism.

Oväntat resultat

– Det här resultatet är förvånande och oväntat då det påvisar att det, till skillnad från den konventionella bilden av tinnitus som ett symtom av miljö, finns en genetisk influens för bilateral tinnitus med en skillnad mellan män och kvinnor, säger Christopher R. Cederroth.

Upptäckten bevisar också att bilateral och unilateral tinnitus skiljer sig åt och utgör två olika undergrupper där den ena, men inte den andra, influeras av genetiska faktorer. Resultaten har stor klinisk relevans och är av betydelse ur ett folkhälsoperspektiv.

– Tinnitusdrabbade är i behov av en bättre vård och behandling än vad de faktiskt får, säger Christopher R. Cederroth.

Kan ge nya läkemedel på sikt

I och med resultaten öppnas dörren för fler genetiska studier och en bättre förståelse för hur tinnitus uppstår. I sin tur kan detta öppna oanade vägar för läkemedelsutveckling.

Studien har finansierats av bland andra Vetenskapsrådet, Lars Hiertas Minne, Magnus Bergvalls Stiftelserna, Tysta Skolan, Karolinska Institutet och Biomedicine and Molecular Biosciences European Cooperation in Science and Technology (COST) Action framework (TINNET, BM1306).

Referens

”Genetic susceptibility to bilateral tinnitus in a Swedish twin cohort”
Iris Lianne Maas, Petra Brüggemann, Teresa Requena Navarro, Jan Bulla, Niklas K. Edvall, Jacob v.B. Hjelmborg, Agnieszka J. Szczepek, Barbara Canlon, Birgit Mazurek, Jose A. Lopez-Escamez, Christopher R. Cederroth.
Genetics in Medicine, online 9 mars 2017, doi: 10.1038/GIM.2017.4

 

Fler svensklänkar om ämnet:

HRF

Aftonbladet

TTELA

Läkartidningen

 


 

screen-shot-2016-12-20-at-21-57-25

Forskare från STOP i samarbete med läkare från Karolinska sjukhuset, SLOSH och TINNET har översatt på svenska och validerade dessa tinnitus frågeformulär för deras användning på kliniker i Sverige. Detta arbete etablerar en metodisk grund för bedömningen av tinnitus och dess följdsjukdomar.

 

Referens

”Validation of Online Versions of Tinnitus Questionnaires Translated into Swedish”
Karolina Müller, Niklas K. Edvall, Esma Idrizbegovic, Robert Huhn, Rilana Cima, Viktor Persson, Constanze Leineweber, Hugo Westerlund, Berthold Langguth, Winfried Schlee, Barbara Canlon, Christopher R. Cederroth
Front. Aging Neurosci., 22 November 2016 | https://doi.org/10.3389/fnagi.2016.00272

 gen_tin

Forskare från STOP har publicerat en review av den begränsade kunskap som finns för genetiska riskfaktorer kopplade till tinnitus och förselår nya strategier för att undersöka det potentiella bidraget dessa har till tinnitus. STOP kommer att samarbeta med forskare från TINNET för att undersöka genetiska orsaker till tinnitus vilket förhoppningsvis kan leda till identifiering av kandidater till läkemedel.

Referens

”Genetics of Tinnitus: An Emerging Area for Molecular Diagnosis and Drug Development”

Jose A. Lopez-Escamez, Thanos Bibas, Rilana F. F. Cima, Paul Van de Heyning, Marlies Knipper, Birgit Mazurek, Agnieszka J. Szczepek, Christopher R. Cederroth
2016 Aug 19;10:377 | https://doi.org/10.3389/fnins.2016.00377