Vi är stolta över att presentera den första ESIT-artikeln. Alla våra handledare har arbetat tillsammans för att understryka ESIT: s exklusivitet som ett tvärvetenskapligt tinnitusprojekt som förklarar dess bakgrund, syften och mål. Vidare ges läsaren information om projektledning, dess komponenter och arbetspaket och hur vi klarar av att tillhandahålla ett brett tvärvetenskapligt nätverk av vetenskap […]

Det nya året börjar fantastiskt och vi är oerhört stolta över det föregående året: två väldigt produktiva rekryteringsrutter från LifeGene med nära 10 000 registreringar. Därför stängde vi nu registreringarna för att börja samla in data och analysera det: frågeformulär har besvarats och de audiologiska åtgärderna pågår. Research Topic i tidskrifts Frontiers har gått igenom […]

Under de senaste två veckorna har LifeGene bjudit in flera av sina deltagare att gå med i Swedish Tinnitus Outreach Project. Vi är mycket glada att utöka STOP med fler deltagare och är välkomnar alla som registrerat sig. Tyvärr skickades en del inbjudningar fel, bland annat har en del som redan registrerat sig blivit inbjudna […]

För första gången i forskningshistoria får ett tinnitusprojekt EU: s godkännande för finansiering. Europeiska skolan för tvärvetenskaplig tinnitusforskning (ESIT) kommer att utbilda nästa generations forskare genom att coacha 15 doktorander till tinnitus genom sammanslagning av kunskaper från olika områden. STOP är stolt över att vara en del av ESIT och hoppas kunna bidra med anständigt […]

En ny rapport från STOP-ledare i samarbete med TINNET har visat att väldigt få länder har fastställt riktlinjer för hantering av tinnitus. Ändå har Sverige inga nationella riktlinjer, men länen bygger på riktlinjer från specialister för att hjälpa läkare i beslutsprocessen när de hanterar tinnituspatienter. Sverige gjorde dock lite lite i sin metod för att […]

STOP forskare kan visa att det finns en ärftlighet vad gäller vissa former av tinnitus. Det är tinnitus i bägge öronen som visat sig bero på genetiska faktorer och ärftligheten ses främst hos män, enligt en tvillingstudie som publiceras i tidskriften Genetics in Medicine. Studien har genomförts av forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med kollegor […]

  Forskare från STOP i samarbete med läkare från Karolinska sjukhuset, SLOSH och TINNET har översatt på svenska och validerade dessa tinnitus frågeformulär för deras användning på kliniker i Sverige. Detta arbete etablerar en metodisk grund för bedömningen av tinnitus och dess följdsjukdomar.   Referens ”Validation of Online Versions of Tinnitus Questionnaires Translated into Swedish” Karolina Müller, Niklas K. Edvall, […]

Forskare från STOP har publicerat en review av den begränsade kunskap som finns för genetiska riskfaktorer kopplade till tinnitus och förselår nya strategier för att undersöka det potentiella bidraget dessa har till tinnitus. STOP kommer att samarbeta med forskare från TINNET för att undersöka genetiska orsaker till tinnitus vilket förhoppningsvis kan leda till identifiering av kandidater till läkemedel. […]

En ny studie föreslår att GLAST-genen är kopplad till tinnitus. Studien visar att möss utan normal funktion av genen var mer benägna att få tinnitus. Du finner en artikel om studien på nyhetssidan EurekAlert. Referens ”GLAST Deficiency in Mice Exacerbates Gap Detection Deficits in a Model of Salicylate-Induced Tinnitus” Hong Yu, Kim Vikhe Patil, Chul Han, […]